diumenge, 31 de març del 2024

Les novetats més destacades en relació a la Ciència Oberta: març 2024 (des del meu punt de vista)


Ciència Oberta

S’ha fet públic el contingut de l’Estratègia catalana de ciència oberta. Se’n pot veure un resum al fil de Tuiter: https://twitter.com/lluisanglada/status/1767102383891325213

Acords transformatius

Important, llarg i dens estudi del JISC: A review of transitional agreements in the UKUn breu resum de l’informe seria que els acords transformatius incrementen l’accés obert però no compleixen les condicions de ser temporals ni de convertir les revistes en daurades. Vegeu la notícia comentada al THE o al The Brief.

L’informe vol donar resposta a preguntes com quina proporció d’articles són OA, l’impacte dels ATs respecte l’OA i el cost de les revistes al Regne Unit i la contribució dels ATs a la transformació del sector. Es conclou que:

         Els ATs han ajudat a incrementar substancialment l’OA. Alhora el mercat de l’accés obert s’està reestructurant. Així es veu que l’OA daurat creix més de pressa que l’híbrid mentre que el verd decau. 

x·         Els ATs produeixen estalvis si al cost de subscripció s’hi sumen els dels APCs 'salvatges' que se suposa que hi hauria hagut si no hi hagués hagut ATs.

·         Encara que els ATs es van concebre com a temporals i de transició, no sembla de moment que estiguin tenint un efecte significatiu en la  transformació de les revistes híbrides a revistes completament OA: “Based on the journal flipping rates observed between 2018–2022 it would take at least 70 years for the big five publishers to flip their TA titles to OA.”

Revistes diamant 


Una de les debilitats de les revistes diamant (totalment obertes, totalment controlades de forma pública per experts i que no cobrin APCs) és que son percebudes com de menys qualitat que les publicades per editorials comercials. Per això sembla molt important el que proposa el projecte DIAMAS a l’informe: Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) v2 for Diamond Open Access

El que es proposa a EQSIP son uns objectius de qualitat als que els editors institucionals han d’aspirar i que poden tenir de referència per anar assolint bons nivells en transparència, processos i els fluxos de treball en les activitats de publicació de les seves revistes.

No s’espera que les revistes s’ajustin perfectament a aquest estàndard de qualitat, així es diferencien dos nivells de compliment, un d’essencial o bàsic i un de desitjat o avançat. Les propostes d’EQSIP tenen com a guia l’aconseguir l'obertura del contingut i garantir que la màxima informació sobre el funcionament de la revista estigui disponible públicament.

L'objectiu d'EQSIP per a l'accés obert diamant és “to set a common quality standard for IPs (Institutional Publishers) that publish scholarly journals, based on the seven core components of scholarly publishing outlined in the Action Plan for Diamond Open Access´..., these are: Funding / Legal ownership, mission and governance / Open Science / Editorial management, editorial quality and research integrity / Technical service efficiency / Visibility, communication, marketing, and impact / Equity, Diversity, Inclusion and Belonging (EDIB), multilingualism and gender equity.

RDM i Dades FAIR

El 2022 es va publicar l’estudi European Research Data Landscape que analitzava les practiques dels investigadors respecte les dades (producció, dipòsit, reutilització i FAIRificació). El DANS dels Països Baixos l’ha pres coma base per comparar la situació europea amb la seva. No és cap sorpresa llegir que “The Netherlands is currently well-advanced in terms of research data management and FAIR practices”. Concretament, als Països Baixos: els repositoris no esborren dades al cap d’un temps, els investigadors solen crear Plans de Gestió de dades a l’inici d’una recerca i, en comparació amb els seus col·legues europeus, reutilitzen més dades i programari.

Dels Països Baixos a Catalunya, dades sobre pràctiques respecte dades de recerca a la UPC. Destaco:

·         Només un 23% d’articles informa sobre l’accessibilitat de les dades o del codi font

·     Per als casos en que els articles informes de les dades, la immensa majoria de dades estan a les revistes i molt pocs en repositoris no comercials

·         Només un 21% de doctorands es considera ben informats sobre la gestió de dades

·         Només un 20% d’investigadors ha elaborat un Pla de gestió de dades.

 

Preservació


 La EOSC Association ha tancat els treballs de les diferents Task Forces que han estat en funcionament en els darrers 2 anys. La dedicada a Long Term Data Preservation ha publicat les seves
recomanacions que donen una visió del que seria una preservació òptima dels objectes digitals FAIR en el context de l’EOSC i fan algunes recomanacions. Entre aquestes destaco: 

-  Active preservation may not be deemed necessary for all digital objects, but an appraisal process should define the level of care (retention, initial curation and preservation) to be applied.

-    Preservation aims to generate assets for research with long term value. Therefore, digital objects must be retained, stored, findable, accessible, interoperable and reusable over time. Deciding which digital object should, and which should not, be preserved must be done via transparent appraisal processes, any change to levels of care must also be transparent and justified.

Dos articles alerten de les deficiències de les deficiències en el sistema de preservació de continguts científics:

o   Disappearing repositories: Taking an infrastructure perspective on the long-term availability of research data.

o   Millions of research papers at risk of disappearing from the Internet: An analysis of DOIs suggests that digital preservation is not keeping up with burgeoning scholarly knowledge.

Recursos educatius en obert

SPARC Europe i la European Network of Open Education Librarians han publicat la seva estratègia 2024-26 d’educació en obert feta de cara a implementar les recomanacions de la UNESCO per als Recursos Educatius en Obert