dilluns, 23 d’abril de 2012

Sobre el llibre, en el dia del llibre


Què ens fa humans als humans? Menys coses de les que ens pot semblar. Entre aquestes, la capacitat de parlar, d’escriure i de construir màquines complexes (i també la ser extremament cruels amb els nostres congèneres i amb altres animals)*. Serien, doncs, la nostra capacitat de comunicar-nos, l’art i la tecnologia. El llibre (instrument de comunicació i d’expressió artística) estaria així en el més profund del que ens fa humans.

El llibre hi estaria també perquè és una ‘màquina complexa’. Els llibres impresos convencionals són el resultat de tecnologies complexes (els fulls enquadernats en forma de còdex, el paper, la impremta) que tenen com a resultat un instrument complex. El llibre estaria ara en crisi degut a la seva desaparició en mans d’una tecnologia més complexa: el llibre digital.

Al lector de llibres digitals li diem llibre de la mateixa manera que a la tarja magnètica que ens donen als hotels li continuem dient ‘clau’. Els armaris (**) havien estat uns mobles rars i amb portes on s’hi guardaven les armes abans la seva popularització ens permetés guardar-hi de tot. El llibre–obra el tenim tan assimilat al llibre-objecte que els dos sens fan indistingibles. L’isomorfisme és tan total que la possible desaparició d’un (l’objecte) sembla que hagi de comportar la de l’altre (l’obra).

La necessitat de dir (i de conservar el que s’ha dit) és tan antiga com la d’inventar-se instruments per fixar la paraula (l’escriptura n’és un d’aquests invents). La tecnologia és aquí (i potser sempre) posterior a una necessitat o voluntat. Però la tecnologia transforma l’exercici comunicatiu o l’artístic. Un canvi tecnològic en l’instrument de llegir transforma la lectura. El llibre imprès va canviar la manera com es llegia i la lectura a través de dispositius electrònics canviarà la lectura tal com ara la coneixem.

Per les carreteres (**) ja no hi passen carros sinó cotxes, però aquestes no tenen els traçats que tenien els camins. Quan els desplaçaments es feien a peu a sella, els indrets per on passaven i els seus traçats eren uns de ben diferents que pels que va caldre dibuixar quan el transport es feia en vehicle de rodes. L’instrument canvia el mitjà. No sempre però sí a vegades.

En paper o en tauleta, el llibre-obra és un instrument de comunicació i d’expressió artística i les prestacions tecnològiques dels ginys actuals no ens haurien de fer oblidar-ho. No he conegut cap lector que rebutgi una eina que li millori la lectura i sí alguns tecnoluxoriosos no lectors profetitzant entusiasmats la fi del ‘llibre’. Hi ha invents que no modifiquen (massa) els hàbits que els sustenten. Escoltar música no ha canviat substancialment per l’invent de la casset o del CD (i sí per l’aparició dels discs o per la difusió de música a través de la xarxa).

Hi haurà canvis, però seran profunds i no sabem en quina direcció aniran. Aquesta obvietat no hauria de fer-nos caure en el relativisme de que, com que ves a saber, no cal que m’hi posi. Els llibres electrònics estan entre les primeres prioritats dels bibliotecaris nord-americans tant de biblioteques públiques com universitàries.

Que va ser abans, l’ou o la gallina? I què va ser abans, el llibre o la lectura? El llibre-obra abans no s’inventés com enregistrar-lo també tenia tecnologia (la que facilitava recordar-lo i poder-lo recitar posteriorment a haver-lo escoltat). Les dues preguntes estan mal plantejades, no hi ha evolucions independents, hi ha evolució simultània, hi ha coevolució.

I aquí hem d’estar els bibliotecaris, una professió que té per missió preservar el llenguatge per fer que aquest ajudi a crear nou llenguatge. Hem d’estar en l’espai de la comunicació i de l’art en la seva vessant (que no és pas la única) de la paraula. Oblidem una mica el llibre-objecte que és el resultat final d’un procés i fixem-nos en el procés que genera i pel que es produeix el llibre-obra. Observem el procés de creació que comporta escriure un llibre i el de re-creació que suposa la seva lectura.

L’important del llibre és el que ens provoca. La nostra feina és facilitar que això que ens fa humans (comunicar-nos i gaudir del plaer estètic) tingui lloc per al màxim de gent possible en el màxim de circumstàncies possibles. Amb tecnologia? Sí, amb la que hi hagi i com més millor, per poder ser així més humans.

(*) Jared Diamond dixit, a “El tercer chimpancé: orígen y futuro del animal humano”.
(**) Els exemples són de la Dolors, que els ‘col·lecciona’.

La fotografia és del St Jordi del 2009 a Rambla Catalunya. El llibre té molta vida si imatges com aquesta no desanimen a comprar-ne. Jo he de confessar que em tinc prohibit a mi mateix comprar llibres per St. Jordi. Procuro, això sí, anar-ne a vendre a La Tralla.

dimarts, 17 d’abril de 2012

Una buena definición de la profesión

Los bibliotecarios son “gente honesta que intenta mejorar las cosas”. La definición es de Jay Jordan, Presidente y CEO de OCLC y la ha dado hoy en el breve y sentido discurso de agradecimiento de la despedida que le ha tributado el Global Council de OCLC.

Me parece una buena definición de los que somos.

dilluns, 9 d’abril de 2012

Automatización de bibliotecas: cambio, complejidad y concentración

Fiel a su cita anual, el número de Library Journal del 8 de abril publica la revisión del mercado de la automatización de bibliotecas que bajo el titulo genérico de ‘Automation Marketplace’ aparece por estas fechas desde hace más de 20 años. Estos estudios han sido objeto de posts en este blog diversas veces.

El de 2012 lleva por título ’Agents of Change’ y lo firma (como ha sido norma en los últimos años) Marshall Breeding, Director for Innovative Technology and Research de la Vanderbilt University.

Se da la circunstancia que Marshall Breeding ha estado en España estos días. En Madrid dando una conferencia en la Jornada de software libre BARATZ-EPI y en Barcelona impartiendo un seminario organizado por el CBUC. En El Profesional de la Información se puede leer en espanyol el recinte articulo de Breeding: “Current and future trends in information technologies for information units

A mi entender hay 3 aspectos a destacar en el artículo de este año: el anuncio de un cambio de generación en los programas de gestión, la complejidad del mercado y la concentración del mismo.

Nueva generación en los sistemas de gestión

Generalizando bastante, en España hemos vivido e generaciones en programas de gestión de bibliotecas. Los sistemas ‘in house’ hechos en la propia biblioteca que tuvieron su momento en la década de los 90. Los sistemas integrados llaves en mano o comerciales que llegaron a finales de los 80 y se expandieron a lo largo de los 90. Finalmente, el reemplazo de estos ‘antiguos’ sistemas por sistemas de nueva generación de arquitectura cliente-servidor que se han ido instalando en la última década o menos.

El mercado se orienta hacia un cambio radical que va a consistir en sistemas pensados desde su base en el entorno web que van a significar menos esfuerzos de gestión para las bibliotecas. Siguiendo a Ramon Ros, las características principales de estos nuevos sistemas serían: que gestionen de forma integral la totalidad de los recursos de la biblioteca (impresos y digitales), admiten distintos formatos de metadatos (MARC, DC, DCQ, METS, etc.), están en la nube, están pensados para ser usados en ua entorno altamente cooperativo y más que sistemas son plataformas sobre las que hacer cosas. Entrarían aquí: Worldshare Management System (OCLC), Alma (Ex-Libris), Sierra (Innovative Interfaces) y Intota (Serials Solutions).

A mi entender, el que tienen más potencial es WorldShare. No lo digo por las prestaciones sino por la (inteligente) opción de OCLC de sacar provecho del potencial cooperativo que solo tienen OCLC de compartir datos.

Variedad de sistemas y complejidad en su gestión

Los antiguos sistemas integrados eran programas unitarios con diferentes módulos. Esto ha cambiado de forma radical y el artículo de Breeding señala como sistemas distintos: los ILS (los de gestión), los ERM (para la gestión de recursos electrónicos), los instrumentos de descubrimiento (los más nuevos y para interrogar conjuntamente OPACs, recursos propios y comerciales), los sistemas de búsqueda federada, los gestores de enlaces o URL’s, los gestores de objetos digitales (tipo CONTENTdm o DigiTool), los repositorios (dominados por unos pocos y buenos programas de código libre), las aplicaciones para móvil i las API’s

Muchos instrumentos para hacer cada uno cosas específicas. Esto es bueno para la eficacia pero malo para la eficiencia. Conseguimos mucho con instrumentos específicos pero dedicamos mucho tiempo en gestionar productos distintos no siempre fácilmente interoperables. El lema para los nuevos tiempos seria: dedica tus recursos a gestionar datos, no a gestionar ordenadores o programas.

Concentración en el mercado de gestión de bibliotecas

Continúa la concentración de empresas. Las 4 grandes que destaca Breeding son Exlibris, Innovative, OCLC y SIRSI. Esta concentración no ha supuesto la desaparición del resto de empresas. En el mercado continúan existiendo empresas medianas o pequeñas asociadas a una función o a un territorio. En este sentido, destacar que Breeding incluye en este último grupo a Baratz.

A pesar que la tendencia a la concentración es antigua, no deja de dar sorpresas. Una es la aparición de nuevos agentes como ha sido el caso de Serial Solutions a caballo de una aplicación muy buena (Summon en este caso) o hace años fue Ex-libris (a caballo de MetaLib y SFX). Otra es la emergencia de OCLC en el mercado de automatización (cosa que está debajo del conflicto legal entre Innovative y la cooperativa). OCLC siempre ha ocupado un espacio en el mercado de automatización, pero hasta ahora ha sido un espacio irrelevante. Su WorldCat Local entro con fuerza al proporcionar una capa de descubrimiento y ahora WorldShare parece poder ser una alternativa muy a considerar. Finalmente, los sistemas de código libre continúan evolucionando de forma positiva y siendo alternativas a considerar (hoy Evergreen y Koha, mañana quizá OLE Project), pero están tomando posiciones en el mercado de manos de empresas. Algunas empresas (OREX en España) se están especializando en dar soporte a sistemas de código libre, sin cobrar por los productos pero si por los servicios.

Al margen de lo que el artículo nos aporta, estos días he tenido noticia de la jubilación de Luís Ángel García Melero. No puedo hacer de él una biografía profesional pero nos mereceríamos que alguien la haga. He aprendido bastantes cosas de Luís Ángel y he recibido de él un trato exquisito. Pero su retirada de la vida profesional, acaecida estos días de Breeding en España me recordaron su participación en el desarrollo de SABINI / SABINA. Cazo en la red un artículo suyo que cito aquí: 'Puesta en funcionamiento del Sistema Automatizado de la Biblioteca Nacional (SABINA)'.

Marta Torres en un comentario de estos días a un post de este Blog alude a importancia de investigar en nuestro pasado. Lo dice a propósito de las bibliotecas populares en Madrid en la época de la República y de la Guerra Civil. Tiene razón y a estas realidades debería dirigirse parte de la investigación que se hace en bibliotecas.