divendres, 14 de març del 2008

Per estar al dia: JAL Guide

Ai!, estar al dia. Llegir, tenir temps per llegir, saber què llegir. Hi ha diferents maneres de fer-ho i seguir les recomanacions dels amics no és pas la pitjor. Però, a vegades, i potser per seguir un camí propi i no adotzenat, val la pena seguir o clavar un cop d’ull a algunes de les bibliografies sistemàtiques que la nostra professió ofereix. Una de les més conegudes és la secció “The JAL Guide to the professional literature” que es publica a cada número del Journal of Academic Librarianship. Els darrers els signen Laura Reiner i Allen Smith. L’objectiu de la guia és subratllar els articles, llibres, p. web considerats importants per als bibliotecaris universitaris. Només ressenyen textos en anglès. De cada article en fan una breu ressenya o n’extreuen algun fragment del resum. Els articles considerats de + interès els assenyalen amb un ombrejat. Les seccions fixes de la JAL Guide: arxius, catalogació i classificació, censura i llibertat intel·lectual, gestió de la col·lecció, conservació i preservació, propietat intel·lectual, BBDD, biblioteques digitals, llibres e-, revistes e-, recursos e-, emprenedoria, informació governamental, educació superior, política de la informació, tecnologies de la informació, biblioteconomia, marketing, museus, OPACs, privacitat, serveis de referència, fonts de referència, comunicació erudita, serveis especials, estudis d’usuaris, www. Buf, però va la pena. Sempre s’hi troba alguna cosa que pot il·luminar la nostra feina i proporcionar-nos aquests estranys (i escassos, ai las!) moments de plaer derivats de la lectura d’alguna cosa intel·ligent.