dilluns, 7 de juliol del 2008

Polisemia i OA

Un dels principals inconvenients de l’OA ha estat la seva polisèmia. Un dels principals avantatges de l’OA ha estat la seva polisèmia. L’OA (= accés lliure o accés obert) vol dir (pot voler dir) dret a llegir sense barreres, accés gratuït i dret a utilitzar. La polisèmia de l’OA l’ha fet àmpliament acceptable i, per tant, l’han potenciat. Els molts significats del terme han donat peu als recels dels més prudents i, per tant, han inhibit la seva acceptació.

Ara Stevan Harnad i Peter Suber s’han posat d’acord en distingir sense ambigüitat entre dos formes diferents d’OA.

Hi hauria dos OA, el dèbil i el fort. El dèbil seria un accés lliure de barreres de preu i seria aquest una condició necessària (i prèvia) per un OA lliure de barreres de permisos. L’OA fort seria un accés lliure de barreres de permisos i seria aquest una condició suficient per un OA lliure de barreres de preu.

Fet això, aquestes distincions han rebut alguns comentaris fent notar que la denominació de dèbil té connotacions negatives i sembla que finalment les denominacions proposades seran OA bàsic i OA complet.