divendres, 8 de febrer del 2008

Pla de Biblioteques d’Andalusia

La Junta de Andalucía, a proposta de la Consejería de Cultura ha aprovat el I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía (2008-2011). El text és una mica llarg (77 p.), però de lectura recomanable. El document té una introducció/resum (p. 2-6), una anàlisi de la situació potser excessivament poc extensa (p. 7-10), els principis o ‘filosofia’ del pla i la visió de com haurien de ser els serveis bibliotecaris a 10 anys vista (p. 10-11), una extensa part dedicada a la formulació dels objectius estratègics, línies d’acció i accions del pla (p. 12-49) i, en annex un quadre d’objectius i actuacions i un de finançament per anualitats (p. 50-77). Els recursos que s’hi destinen són 3.434.804€ entre 2008 i 2011. Els elements que trobo més destacables són:
  1. És un document treballat. Això pot semblar poc, però en l’entorn que ens movem en el que molt sovint els organismes de l’administració no tenen cap document escrit en el que puguin mostrar quina és la seva política, el fet és realment destacable.
  2. És un document valent. El Pla és ‘fiscalitzable’, és a dir, exposa el que es vol fer en el temps i, per tant, els ciutadans podran valorar el grau de compliment al llarg del seu desenvolupament
  3. És integrador, i, per això i des del meu punt de vista, adequat. Integra en un sol pla les actuacions de diferents conselleries de la Junta, altres organismes administratius (per exemple, municipis) i biblioteques. Integra en l’acció totes les biblioteques del territori (públiques, universitàries, escolar, centres de documentació, el consorci de biblioteques universitàries i la Biblioteca de Andalucía).
  4. Te l’orientació adequada. Els diferents organismes administratius i les diferents biblioteques se subordinen al que hauria de ser la finalitat de tot pla de biblioteques, les necessitats de l’usuari.

Llegit el Pla, s’imposa un comentari sobre el Pla de Biblioteques de Catalunya, ho deixarem per una altra nit.