divendres, 29 de febrer del 2008

Camins de futur per als estudis d’informació i documentació a la universitat

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació (UB) ha celebrat el Segon seminari de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer (curs 2007-2008): " Camins de futur per als estudis d’informació i documentació a la universitat del 2010". Avui 28.02 i sota el títol "Camins de futur per als estudis d'informació i documentació a la universitat del 2010" s’ha fet un debat sobre les transformacions dels estudis de biblioteconomia i documentació en el marc de la convergència europea en matèria d'universitats.

La conferència central ha estat encarregada a Lucy Tedd, professora del Departament of Information Studies de la Aberystwyth University

Per si pot ser d’utilitat, incloc aquí les notes preses de la conferència.

Els estudis de biblioteconomia al món:
 • La 1a escola va ser a NY el 1887, la 2a a Canadà i la 3a fou l’Escola de Bibliotecàries a Barcelona el 1915. Avui (2008) al món hi ha unes 300 institucions que ensenyen biblioteconomia, arxivística o estudis sobre informació
 • El naixement de les escoles està estretament relacionat amb el naixement de les associacions professionals (ALA - 1876, LA – 1877). Aquestes llavors pensaven que la millor formació era la pràctica, no la teòrica. Algunes associacions professionals (la LA el 1940) van fer exàmens d‘acreditació de bibliotecaris. Avui però el ‘control’ de l’accés a la professió està a les universitats no a les associacions
L’educació de Library and Information Science (LIS) a Europa presenta algunes variacions:
 • En general s’observa una evolució d’una educació vocacional a una formació més acadèmica.
 • En alguns països és una educació més professional que acadèmica i en altres al revés.
 • Hi ha opcions formatives de grau LIS + master LIS (com aquí) com també de qualsevol grau + màster LIS.
L’educació LIS al Regne Unit d’Anglaterra:
 • Hi ha 17 institucions d’educació superior que ofereixen cursos acreditats pel Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) (vid. Article a BiD (2006), al no. 16 i al no. 17
 • Els cursos acreditats són tant de grau com de postgrau.
 • Els cursos de postgrau estan situats a diferents facultats i departaments: a la Business School, al departament de Computer and Information Science, a l’Escola de Library Archive and information studies, a l’Escola de Computing and Engineering and information science, al departament d’Infrmation studies o al d’Information Science.
 • Cursos de grau n’hi ha 6, a 6 departaments (Information and Library Studies, Business management and libraries, ...)
 • Masters, n’hi ha 17, normalment d’1 any durada, en modalitats presencial, a temps parcial i distància: ILS, Information and library management, Information and knowledge management, Librarianship
 • A més, hi ha masters especialitzats: Information management, Information management in cultural sector, Digital Infrmation management, Information services management, Records management, Health IM...
 • Institucions que al Regne Unit donen suport a l’educació i aprenentatge en LIS: BAILER – British Association for Library and Information Education and Research, LIMES – Library Inf Management Employability Skills: crea materials docents
Educació LIS a Aberystwyth
 • El 1964 es va fundar el College of Librarianship Wales; el 1989 el College entra a formar part de a U. d’Aberystwyth, el 2008 el departament d’estudis en informació és un dels 18 departaments de la universitat.
 • Tenen 11 professors FTE, 17 estudiants de doctorat, uns 1.000 estudiants d’arreu del món (alguns a distància) en cursos de grau o de master.
 • L’ensenyament a distància el van començar el 1986. Ara tenen 1 grau i 5 masters, la Open Learning Unit els dóna suport.
 • Tenen un master generalista, 5 d’especialitzats i uns estudis de grau (de 3 anys). Tots els masters tenen uns mòduls troncals (com, informació i societat, recuperació de la informació, gestió de la col·lecció...) + mòduls opcionals.
 • La formació pràctica és molt important. Una part important de la formació la fan professionals visitants i visites a centres d’informació (vid. Article de Gerda van der Meulen a: BiD no 19)
El procés de convergència europea (Bolonya)
 • Declaració de Bolonya signada el 1999 per crear el 2010 un espai europeu de l’Educació Superior per: afavorir mobilitat dins Europa, atreure estudiants de fora Europa a estudiar a Europa, i millorar el nivell de formació dels ciutadans europeus
 • Línies d’acció: Crear un sistema de cicles educatius comprensible i compatible fet pels estudis de grau (undergraduated), de master i de doctorat), Establiment d’un sistema de crèdits, Promovent mobilitat, cooperació i assegurament de la qualitat, Basat en la mesura de 60 crèdits any (unes 1500 o 1800 h any).
 • Es fomenta la cooperació europea. Per exemple, a nivell doctorat nòrdic i bàltic (NORSLIS). DILL (Digital information library learning), programa de 2 anys que es fa 1 semestre a Oslo, 1 a Tallin, 1 a Parma i en el 4 semestre es fa un treball o tesina).
 • A més: EUCLID, EBLIDA, IFLA. EUCLID. Organitza els congressos anuals BOBCATSSS (d’estudiants d’estudis LIS). EUCLID. Organitza congressos sobre els estudis de biblioteconomia (Tessalònica el 2002, etc.).
Perspectives europees de l’educació LIS segons projecte d’EUCLID
 • LIS no és només per a bibliotecaris, també és per a arxivers, museòlegs...
 • iSchools (information schools)
Factors que afecten el currículum de LIS
 • La influència de les tecnologies en l’ensenyament i l’aprenentatge (per ex., les xarxes socials i la web 2.0 en general).
 • La reglamentació política i administrativa de cada lloc.
 • Els requeriments de la institució que acredita. Per exemple, a UK tenen les acreditacions de CILIP i de l’associació d’Arxivers i la de l’agència de qualitat universitària del regne unit.
 • Fer front als reptes: reducció de personal, necessitat de produir material per a ensenyament a distància, mantenir equilibri entre recerca i docència...
 • Possibles desenvolupaments futurs: fer cursos nous que atreguin nous estudiants (presencials o a distància), preparar cursos especialitzats, explorar la possibilitats de l’ensenyament e-, ...

A continuació hi havia debat, però he hagut de marxar.