dijous, 25 de setembre del 2008

Futbol, mercat i biblioteques

Estava veient el Barça-Betis (3-2) assegut entre en Josep i en Dídac i pensava que des de fa algun temps la facultat de BiD de la UB juga tal com li agrada a en Guardiola: pels extrems i obrint espais. Ho pensava per l’organització d’actes acadèmics oberts a la comunitat bibliotecària com el de dilluns passat.

Anthony Calnek, Vicepresident de Comunicació i Màrketing de la Biblioteca Pública de Nova York va fer una conferència amb el títol: Marketing the New York Public Librari in a time of change. La facultat comptava en aquest cas amb la col·laboració del Consolat General dels Estats Units que també des de fa temps, com un bon golejador, aprofita totes les oportunitats que se li presenten per recolzar les biblioteques.

Algunes dades sobre la NYPL: tenen 20M de títols que són 43M de volums repartit entre 89 biblioteques a més de la central, un 11% dels ciutadans de NY confien en la NYPL per accedir a Internet (totes les seus tenen wifi), el 2007 van tenir 16,3M de visitants físics i 25,4M de visites a la web, el seu pressuposts les d’uns 260M $ dels quals 64 provenen de donacions privades.

Tres idees tretes de la conferència: fer com els museus, enriquir la web amb continguts i ampliar la base social de recolzament de la biblioteca.

Museus. En un entorn canviant en el que ens han sortit competidors potents (Goole, iTunes, Amazon, les llibreries Barnes & Noble o les cafeteries Starbucks) la imatge que donem o que tenim és d’equipaments passats de moda i ensopits. Ens cal canviar aquesta imatge i es pot fer. Els museus tenien ara fa uns 20 anys una imatge de llocs ensopits que han canviat. La NYPL ha renovat els instruments de comunicació per presentar una imatge moderna.

Continguts. Un 90% de les entrades a la seva p. web és per anar a l’OPAC i volen que l’accés a la p. web porti els usuaris a continguts digitals de la biblioteca. Per fer-ho han redissenyat la pàgina per tal de facilitar la consulta directa de materials digitals com imatges, so o vídeos (vegeu, per exemple, el vídeo dedicat a Jack Kerouac o altres sobre tresors de la biblioteca). Recomanen usar tècniques per atreure persones que ja hagin tingut èxit a altres webs, és a dir segui les tendències socials (p. ex., usen espais socials de xarxa com Flickr per posar-hi continguts).

Ampliar la base social. La campanya de màrqueting actual té per objectiu promoure la biblioteca de manera que aquesta sigui orgull per la ciutat (nypl.org the pride of the city). La campanya no busca ni nous usuaris ni més usos, sinó crear una connexió emocional positiva entre la biblioteca i la gent.

Comentaris personals:

  • Això del màrketing havia tingut (i potser encara té per algú) connotacions negatives i més quan s’aplica a la cultura. Però el màrketing és la ‘ciència’ que ens mostra com es produeix i com es pot facilitar l’intercanvi. Objectes a canvi de diners, visites a la biblioteca a canvi del temps de les persones. El màrketing clàssic de les 4 Ps (producte, promoció lloc i preu) ha evolucionat i s’ha enriquit. Ara es parla del component emocional. Una compra és també una sensació, una experiència. Un ús bibliotecari pot estar acompanyat de vibracions negatives. En aquest cas l’usuari serà poc fidel.
  • Centrar-se en els usuaris reals està bé, és clar, però el nostre ‘mercat’ (d’allà on prové el suport social a les biblioteques) està en part més enllà dels usuaris. Alguns usuaris actius no donarien un suport real a les biblioteques, i en canvi, alguns que les defensarien més aferrissadament no les usen (perquè no poden, no els cal o no volen). Fantàstic el darrer informe d’OCLC, From Awareness to Funding: A study of library support in America que voldria comentar aviat aquí.

(Dedicat a la Carina, a veure si recomana aquest blog entre els seus estudiants)