dissabte, 25 d’octubre del 2008

Satisfaction

  • Satisfacció a la feina entre els bibliotecaris universitaris de Grècia, entre els gestors de biblioteques a nivell mundial, entre el personal de suport a les biblioteques d’Ohio... Amb facilitat trobo articles que responen a aquests títols entre les meves lectures. Fa poc vaig llegir l’article de Sook Lim “Job satisfaction on information technology workers in academic libraries” publicat al Library & Informtion Science Research, vol. 30, del 2008, p. 115-121.

La satisfacció a la feina ha preocupat als gestors en general per la senzilla raó que la gent satisfeta amb la feina que fa treballa millor. No ho trobo pas malament que els que manen es preocupin de la felicitat dels manats ni que sigui per raons de productivitat. Els bibliotecaris des de sempre hem tingut una permeabilitat alta a les novetats produïdes en el entorn, cosa que ens ha fet estudiar i incorporar novetats del món del màrqueting, de la gestió o de la psicologia industrial.

L’article esmentat i que avui ressenyaré no crec que sigui millor ni pitjor, ni més ni menys interessant que altres que pogueu trobar fent una recerca booleana per ‘job satisfaction’, però l’acabo de llegir i té una revisió de literatura d’una pàgina i mitja que us pot servir per posar-vos al dia en la matèria.

Què diu l’article que diu la literatura sobre el tema? Doncs no pas que els treballadors més satisfets són els més ben pagats, o els que treballen en biblioteques amb més llibres o on els usuaris els fan preguntes interessant de referència. Els descobriments de tothom que ha investigat amb què es relaciona estar satisfet a la feina van en la mateixa línia: en que les persones se sentin be amb eles mateixes a partir de poder valorar de forma alta la feina que fan.

Passem a veure el que diu l’article:

  • No hi ha correlació entre satisfacció i variables demogràfiques com edat, raça o gènere.
  • No està clar que hi hagi correlació entre satisfacció i nivell educatiu.
  • Si hi ha correlació entre satisfacció i tenir autonomia en el lloc de treball (i.e. tenir alguna responsabilitat especifica que pots desenvolupar al teu aire, sense que t’hagin de dir exactament com fer-la)
  • Si que hi ha correlació entre satisfacció a la feina i la creença de que els mèrits propis es valoren i que són l’instrument a partir del qual es fan les promocions.
  • N’hi ha també, de correlació, entre satisfacció i nivell salarial (a més sou, més satisfacció)
  • Si hi ha correlació entre satisfacció i el sentiment de pertinença al lloc de treball i amb la sensació de que la feina t’accepta

Les investigacions mostren que, de forma més general, com la gent que se sent bé, treballa be. Hi ha una correlació entre com ets i veus la vida i com vius la vida en general. L’optimisme, la resistència emocional, la capacitat de treballar en equip, un estil de treball visionari i la disposició a treballar molta estona tenen correlacions positives amb la satisfacció a la feina.

Quan vaig venir a Barcelona la meva mare m’explicava anècdotes de la seva experiència de venir-hi des de la Bisbal. Em va quedar gravada la de que, en aquella Espanya franquista en blanc i negre, els dies que es llevava contenta i optimista la xiulaven els municipals mentre anava de la pensió a la universitat. Hi ha una relació positiva entre satisfacció a la vida i a la feina. Els treballadors sense ‘mando’ han de saber que amargant-se la vida a la feina no fan més que amargar-se la vida no laboral i els treballadors que tenen treballadors a qui manar han de saber que tenen a les seves mans instruments poderosos per fer-los sentir satisfets a la feina (i fer així que treballin millor!): fer-los participar en les decisions, fer-los sentir part del projecte, donar-los responsabilitats ...