dilluns, 14 d’abril del 2008

Cooperació entre biblioteques de l'església

Tal com ho explicava a un article, l’automatització de biblioteques que es va començar a fer arreu als anys 70 y 80 del segle passat va comportar un increment de la cooperació entre biblioteques. Els organismes creats llavors es van dir xarxes (networks). Als països més avançats en matèria de biblioteques, aquestes xarxes van tenir evolucions diverses, però a altres llocs les ‘xarxes’ perviuen i ara, amb la contractació de recursos electrònics, estan revifant-se i passant a fer de consorcis.

Aquesta és la situació de URBE (Unione Romana de Biblioteche Ecclesiastiche) què és una xarxa d’Universitats pontifícies i d’instituts teològics creada gràcies a que les biblioteques de la xarxa estan a la mateixa ciutat, tenen gran afinitat temàtica i, sobretot van iniciar el camí de la cooperació compartint programa informàtic.

La seva història s’inicia el 1988 quan 2 biblioteques de les que avui formen part de URBE van acordar compartir un programa d’automatització de biblioteques. La constitució oficial d’URBE es va fer l’any 1991 i els membres avui són 17.

Es governa amb una assemblea plenària de rectors de les institucions, una assemblea de directors de biblioteques i un consell directiu format pel director d’URBE, un administrador i 3 directors de biblioteques. El finançament és igualitari per les despeses bàsiques i, a més, cada institució paga una quota associada als programes als que cada institució participa.

Els seus programes cooperatius són:

  • Formació del personal. Iniciat el 2005.
  • Catàleg col·lectiu. Actualment en curs de reorganirzació.
  • Compres conjuntes d’informació electrònica Iniciat el 2006.
  • Manteniment de maquinari i programari dedicat a l’automatització de la gestió de les biblioteques.
  • PI. Iniciat el 2005.
  • Tenen en estudi fer digitalitzacions conjuntes (volen que els fons que cada biblioteca digitalitzi estiguin en un dipòsit comú) amb la intenció de reduir costos i facilitar l’obtenció d’ajuts externs.
Per cert, a Roma hi ha una xarxa amb un nom similar: URBS (Unione Romana de Biblioteche Scientifiche). URBS es va crear el 1992 i també té un catàleg col·lectiu. Per cert, la Biblioteca Vaticana, pertany a URBE o a URBS o a les dues?