dissabte, 5 d’abril del 2008

Library Automation Marketplace 2005

En aquest blog ja hem parlat dels articles que, sota el nom genèric de “Automated system marketplace”, cada 1 d’abril publica el Libray Journal en el que es s’analitza el mercat de l’automatització de biblioteques. Els darrer venen signats per Marshall Breeding, i el darrer (publicat fa uns dies) porta per títol: “Opportunity Out of Turmoil: As the industry consolidates, competition heats up to provide next-generation catalogs, and open source enters the mainstream” En l’article d’enguany, l’autor destaca:
  • La constatació (ja feta en els darrers anys) de que el mercat viu una aturada. Des de la perspectiva nord-americana això vol dir que la major part de les biblioteques d’allà ja estan automatitzades i que el sector no creix com havia crescut. Els creixements venen ara de vendes fora dels EUA i de nous productes.
  • La concentració del mercat (una tendència també continuada al llarg dels darrers anys) que el 2007 va tenir un episodi que va afectar moltes biblioteques de Catalunya i la Nacional de Madrid: la compra de la fusionada SirsiDynis per Vista Equity Partnes. Els interessats en el tema poden trobar allà els avatars que van conduir a que el programari Corinthian no sortís al mercat.
  • L’entrada al mercat de noves empreses. Aquestes hi ha entrat amb nous productes i cal citar aquí OCLC amb PICA i amb Content.dm, ProQuest amb l’ERM Serial Solutions, Bowker amb AquaBrowser o MuseGlobal amb el seu producte de cerca federada.
  • L’entrada al mercat de nous productes que complementen els tradicionals ILS, mostra clarament que l’era de la integració s’ha acabat. Tinguin o no futur les empreses tradicionals, probablement ja no el tindrà el que el proveïdor de programari per a una biblioteca donada sigui una sola empresa. Avui és perfectament possible (i potser fins i tot aconsellable) que els serveis automatitzats d’una biblioteca es descomposin en elements (el nucli base de gestió automatitzada d’una biblioteca, el gestor d’enllaços d’una altra, el metacercador, la interficie d’usuari, l’ERM ...) i que aquests es comprin a diferents empreses.
  • És clar també que la informació digital és la que dirigeix la innovació. El dinamisme del mercat procedeix de productes ja ‘vells’ com els gestors d’enllaços i els motors de cerques federades i de productes més nous com els gestors de recursos electrònics i les interficies de ‘descoberta i subministrament’ en un sol cop com Primo de Ex-Libris, Encore d’Innovative o Visualizer de VTLS.
El resultat final és que molts pocs programaris concentren la major part d’instal·lacions i clarament les fetes a les principals biblioteques o consorcis. La llista dels sistemes més venuts està formada per sis productes de forma o altra coneguts aqui i que són (per aquest ordre): Aleph 500, Unicorn, Horizon, Milennium, Voyager i Virtua. Cal dir que el sis pertanyen a només quatre empreses: SirsiDynix (amb Uicorn i Horizon), Ex-Libris (amb Aleph i Voyager), Innovative amb Milennium i VTLS amb Virtua. L’article destaca dues tendències emergents i que, al meu entendre poden ser importants per les biblioteques si es consoliden: el subministrament de serveis d’automatització de forma remota i la de programaris do codi lliure distribuïts per empreses que, en aquest cas, no guanyen diners amb la venda de llicències sinó amb el subministrament de serveis. Podeu també trobar un comentari al anàlisi anual del mercat d’automatització de biblioteques al blog bibliotecarios_2.0. I, per acabar, felicitar la Berta que per fer-nos feliços a molts va néixer avui fa alguns anys.