divendres, 27 de juliol del 2012

Quines jornades són les 13es jornades?


El COBDC anuncia la celebració de les 13es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació dient que les jornades es fan “des de fa ja 26 anys” i que “seran les jornades de tots nosaltres, com ho han estat des del naixement del Col·legi”.

Resulta però que les Jornades Catalanes ni tenen 26 anys ni ha estat així des del naixement del Col·legi. Les actual Jornades van fer-se per  1a vegada el 1983 amb el nom de “Jornades de Teledocumentació a Catalunya”. Van estar  organitzades per la gent que promovien la teledocumentació des del Consorci d’Informació i Documentació de Catalunya (Joan Bravo, Tomas Baiget i Vicent Melendez). El seu èxit va propiciar el naixement de SOCADI tal com explica Joan Bravo.

SOCADI neix el 1984 al voltant de la teledocumentació, activitat que estava lluny de les que desenvolupava l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya. Aquesta el febrer de 1985 va organitzar unes altres primeres jornades, les Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya . Mentrestant SOCADI, amb el patrocini de la CIRIT, va organitzar les 2es (1986) i 3es (1989) Jornades, aquestes ja no de teledocumentació sinó de documentació a seques.

L’Associació (per sort i amb seny) no va organitzar les seves 2es jornades sinó que va sumar esforços. Així, mantenint el nom amb més tradició, se celebren les 4es. Jornades Catalanes de Documentació el gener de 1992, co-organitzades pel COBDC i la SOCADI. Ho expliquen Pilar Cid i Ma. José Recoder a la ponència:La participació dels professionals de la biblioteconomia i la documentació enles Jornades catalanes: 14 anys de ponències comunicacions i experiències. Joan Bravo i Cid i Recoder afirmen que la fusió organitzativa ja es va fer a les 3es Jornades i me’ls crec, tot i que la fitxa catalogràfica del volum d’actes no ho reflecteix. En tot cas va ser molt interessant l’esforç de barreja de les cultures organitzatives de les dues entitats, esforç que devia produir algun fruit ja que més tard van acabar fusionant-se.

Podeu  dir que aquestes precisions són sobreres i de pere-punyetes. Com vulgueu, però les simplificacions històriques encobreixen que la realitat és complexa. La història de la nostra professió no comença ni s’esgota amb el COBDC. Les Jornades d’ara es fan des de fa 29 anys i l’entramat professional és més ric que el format pels llicenciats de documentació.

Les Jornades van passar a tenir el nom actual (d'informació  i documentació) i és una llàstima que no es diguin "d'informació, documentació i biblioteques", per exemple.